תפקידו של דוח התקפות הינו לערער את תקפותו של פטנט שכבר פורסם או נרשם. על המזמין להגדיר את מספר הפטנט ותביעות ספציפיות במידת הצורך, שאותם יש לתקוף ואנו ננסה למצוא פרסומים קודמים לתאריך הבכורה של הפטנט שיוכיחו שהפטנט לא אמור היה להתקבל מלכתחילה.

דוח תקפות נדרש כאשר חברה מסוימת מעוניינת לפעול במדינה מסוימת והיא מאוימת או חוששת מתביעה מצד ממציא שרשם פטנט על המצאתו באותה מדינה. החברה המאוימת תרצה לנסות למצוא פרסומים שחמקו מעיני בוחן הפטנטים שאישר את ההמצאה, מכיוון שניתן בהליך משפטי לבטל רישום של פטנט תקף אם יוכח שההמצאה לא עומדת בדרישות החוק.

הזמן חיפוש תקפות ותוך עשרה ימי עסקים תקבל דוח שיכיל פרסומים הקדומים לתאריך הבכורה של הפטנט המותקף ושאיתם תוכל לנסות לבטל את תביעות הפטנט.

יש לזכור שהסיבה העיקרית לתקיפת פטנט היא שכל חיפוש פטנטים, אפילו זה הנעשה על ידי בוחן פטנטים מנוסה, כולל מספר מגבלות שעלולות לגרום לטעויות ולאישור שגוי של פטנט. כולנו בני אדם ומלאכת החיפוש היא אמנות מורכבת. כמובן שגם צוות המידענים המנוסה והמקצועי שלנו לא חף מטעויות אלו. קרא עוד על מגבלות החיפוש בשאלות הנפוצות.