פעמים רבות חברות משלבות במוצר אחד מספר טכנולוגיות קיימות וחלקן עלולות להיות מוגנות בפטנטים המבטיחים לבעליהם מונופול במדינות בהם הם רשומים, לכן טרם חדירה לשוק חדש או פיתוח של מוצר חדשני, נדרש חיפוש מקיף למציאת פטנטים תקפים שנרשמו על ידי ממציאים או חברות מתחרות ושעלולים למנוע או לייקר משמעותית (תמלוגים) את ייצור או שיווק המוצר.

חיפוש חופש לפעולה נחשב למורכב ולמסובך מבין סוגי החיפושים השונים ובו נדרש המחפש להכרה עמוקה של מאגרי הפטנטים והטכנולוגיות השונות העומדות בבסיס המוצר. הוא נאלץ ל"פרק" את ההמצאה למרכיביה השונים ועבור כל מרכיב לבצע סקר פטנטים נפרד. בדוח חופש לפעולה יצוטטו רק פרסומי פטנטים.

קבל הצעת מחיר ללא כל התחייבות- שירות זה מתומחר על פי שעות עבודה צפויות בהתאם לתחום החיפוש כפי שיוגדר בהזמנה.