לאורך חיי ההמצאה, מרגע שנהגתה במוחו של הממציא ועד לאישורה הסופי על ידי הבוחן ישנם מספר נקודות זמן בהם מומלץ לבצע חיפוש פטנטביליות.

את החיפוש הראשון ניתן לבצע כבר בשלב הרעיון ואין צורך בבניית אב טיפוס או בניסוח מדוקדק. מכיוון שרב ההמצאות לא צולחות שלב זה, מומלץ לבצע את החיפוש בטרם נקיטת פעולה כלשהי, עסקית או משפטית, הנוגעת להמצאה.

בשלב שני מומלץ לבצע חיפוש טרם הגשה, לאחר שעורך הפטנטים ניסח היטב את בקשת הפטנט והגדיר את התביעות. חיפוש בשלב זה ובשלבים הבאים אחריו יהיה אמנם יקר יותר עקב מגוון התביעות לחיפוש, אולם יאפשר רזולוציה טובה יותר והתייחסות עניינית לתביעות השונות.

נקודת זמן קריטית נוספת בחיי המצאה מגיעה כשנה לאחר ההגשה במדינת המקור הראשונה. בנקודת זמן זו נדרש בעל ההמצאה להחליט החלטות עסקיות, כלכליות ומשפטיות בין אם הוא מחליט להגיש בקשות במדינות נוספות, בין אם הוא מחליט להגיש בקשת PCT ובין אם הוא מחליט להגיש בקשת פטנט רגילה במקום פרוביזורית שהגיש בארה"ב. מספר גורמים עשויים להשפיע על ממצאי דוח החיפוש כאשר העיקרי שבהם הוא הפער שקיים בין מועד הגשת בקשות לפטנט לבין מועד פרסומם במאגרים השונים. ברב מדינות העולם יחלפו 18 חודשים מרגע ההגשה ועד לפרסום הבקשה ולכן יש לוודא שבמהלך התקופה שחלפה מאז בוצע חיפוש הפטנטביליות הקודם, לא פורסמו בקשות לפטנט שתאריך הבכורה שלהם קדום לתאריך הבכורה של ההמצאה. גורמים נוספים אשר עשויים להשפיע על ממצאי החיפוש הינם בין השאר, התקדמות טכנולוגית במנועי החיפוש והרחבת בסיס הנתונים במאגרים השונים. חיפוש חוזר בפטנטסטTM בשונה מחיפוש פטנטביליות ראשון אינו מתומחר בשיטת לא מצאנו לא שילמתTM. מחירון (נדרשת הרשמה).

הזמן חיפוש במספר צעדים פשוטים במערכת ההזמנות המאובטחת שלנו ובתוך חמישה ימי עסקים נספק לך דוח חיפוש פטנטים מקיף המוגש בפורמט חדשני ובלעדי.
דוח החיפוש שתקבל יכלול תקצירי פטנטים, שרטוטים, מסמכי מקור, ציטוטים מהרשת של מאמרים מדעיים, מוצרים שפורסמו ברשת ועוד. לצפייה בדוח לדוגמה לחץ Patentest In-depthTM