בדף זה מרוכזות שאלות מתחום הפטנטים. תשובות לשאלות שכיחות הנוגעות לאתר ולשירותים אותם אנו מספקים ניתן למצוא כאן.

מהו פטנט?
פטנט הוא מסמך משפטי בו מעניקה המדינה לממציא בלעדיות על המצאה תמורת חשיפת ההמצאה.

מה פטנט נותן?
פטנט נותן מונופול והגנה משפטית לבעל הפטנט על ההמצאה לזמן קצוב.

מה היקף ההגנה שנותן פטנט?
פטנט מגן מפני ייצור, שימוש, מכירה והפצה של ההמצאה ללא הסכמה של בעל הפטנט. ההגנה מוענקת בבית משפט המוסמך לעצור בכל האמצעים העומדים לרשותו הפרת זכויות הפטנט. לעומת זאת, פטנט לא מתיר לבעליו להפר פטנטים אחרים שעליהם מסתמכת ההמצאה שלו. למשל: אדם המציא טלפון עם לחצנים. הוא לא יוכל ליצר אותו עד שלא ישיג את הסכמתו של בעל הפטנט של הטלפון.

מהם זכויות בעל הפטנט?
זכות בעל הפטנט היא להחליט למי להעניק רשות או רשיון להשתמש בהמצאה שלו לפי תנאים מוסכמים מראש. זכותו גם למכור את הפטנט לגוף שלישי שיהפוך לבעל הזכויות על ההמצאה. מרגע שפג תוקף הפטנט, ניצול ההמצאה עובר לרשות הכלל.

מה כולל פטנט?
פטנט כולל את כותרת ההמצאה (Title) ניסוח ישיר או עקיף, למשל המצאה הכוללת מטאטא יכולה להיקרא פשוט "מטאטא" או שהיא יכולה להיקרא "אביזר לפינוי חומרים יבשים הנמצאים על הקרקע" . לאחר מכן נדרש להציג תאור תמציתי של ההמצאה וזהו התקציר (Abstract). תאור נרחב יותר (Description) יכלול את תחום ההמצאה (Field of Invention), תאור קצר של מצב הידע בתחום (Prior Art) ותאור מפורט של ההמצאה כך שיובן ע"י אדם ממוצע המתמצא בתחום (Detailed Description). ניתן גם לצרף איורים ושירטוטים (drawings) התורמים להבנת ההמצאה. לבסוף מגיעים תביעות (Claims) בהן מפרט בעל הפטנט את דרישותיו להגנה על המונופול שיעניק לו הפטנט.

איזה המצאות כשרות להגנה ע"י פטנט?
תחום הפטנטים הוא רק אחד מזכויות הקניין הרוחני המקנה הגנה משפטית לנכסיו הבלתי מוחשיים של האדם. פטנטים ניתנים כהגנה על המצאות של מוצרים ותהליכים טכנולוגיים.
ישנם שני תנאים בהם חייבת המצאה לעמוד על מנת שתוכל להחשב כזכאית להגנה ע"י פטנט: חדשנות אוניברסלית והתקדמות המצאתית.

מהי חדשנות?
חדשנות פרושה שההמצאה לא פורסמה באף אחד ממאגרי הידע והמדיות האנושיות. למשל, אם אדם רוצה לרשום פטנט על המצאתו ביום מסוים בישראל ובדיוק יום לפני זה נערך כנס בנמיביה שבו ניתנה הרצאה המתארת את ההמצאה שלו, אזי הוא לא זכאי לרשום פטנט על ההמצאה שלו!

מהי התקדמות המצאתית?
התקדמות המצאתית היא התקדמות שלא היתה מובנת מראש לבעל מקצוע ממוצע בתחום. כלומר, נדרשת מהממציא מידה מסויימת של "גאונות" או היכולת לקפוץ קפיצה מחשבתית (אפילו מיזערית) מעבר למאגר הידע האנושי בתחום ההמצאה.

מי היא הרשות המעניקה פטנטים?
לכל מדינה קיימת רשות פטנטים אשר היא ורק היא מעניקה פטנטים מטעם המדינה ופטנטים אלה תקפים אך ורק לתחום ריבונותה של המדינה המעניקה.

מהו פטנט עולמי?
לא קיים פטנט עולמי! לכל מדינה רשות פטנטים מטעמה המעניקה פטנטים בתחומה.
לעומת זאת ישנו מנגנון PCT  (Patent Cooperation Treaty) הבוחן בקשות לפטנטים ומעניק המלצה לא מחייבת לקבלת ההמצאה כפטנט. לאחר קבלת ההמלצה יכול בעל הבקשה לגשת לכל מדינה ולהגיש בקשה לפטנט מטעמה כאשר דוח הבחינה של בוחני ה-PCT יכנס לשיקולי הרשות המקומית.