פטנטסטTM מציעה לקרנות הון סיכון, חממות טכנולוגיות, משקיעים פרטיים ולכל גוף המעוניין לבחון השקעה במיזם כלשהו, מערכת מקצועית ומהירה לחיפוש פטנטים מקצועי שישתלב בתהליך בדיקת הנאותות טרם ההשקעה.

לעיתים קרובות, עקב הזמן הרב הנדרש לקבלת פטנט על המצאה, משקיעים נדרשים להחליט לגבי השקעה במיזם בשלב שבו בקשות הפטנט של היזם טרם נבחנו על ידי רשות פטנטים כלשהי ואולי אף בטרם הוגשו ולכן ישנה חשיבות רבה לבחינה מדוקדקת של הטכנולוגיה העומדת בבסיס אותו מיזם במטרה לצפות האם בקשות הפטנט תאושרנה בעתיד או שתהפוכנה למסמכים חסרי כל ערך.

פרט לחיפושי פטנטביליות, פטנטסטTM מציעה למשקיעים חיפוש המגדיר את מצב הידיעות בתחום במטרה לזהות מתחרים פוטנציאלים, שחקנים מרכזיים בתחום המיזם, קונים פוטנציאלים לטכנולוגיה וכו'
משתנה נוסף ואולי לא פחות חשוב שיעניין משקיע יהיה החופש לפעולה בתחום ההמצאה שהרי אם אלמנטים הכלולים במוצר, מוגנים בפטנטים של חברות אחרות, מחירו לצרכן יאמיר ואולי אף ימנע את שיווקו, עקב הסכמים שיצטרכו להיכרת עם בעלי הפטנטים האחרים.

קישורים מהירים:
הרשמה | הזמן חיפוש | דוח לדוגמה