ממציאים

מעוניין לרשום פטנט על המצאתך? הדרך לפטנט מתחילה אצלנו.

פטנט הינו הסכם בין מדינה לממציא, בו המדינה מבטיחה לממציא פרס של 20 שנות בלעדיות עבור גילוי המצאה שטרם פורסמה בעולם. בכל מדינה ישנה רשות פטנטים המעסיקה בוחני פטנטים שתפקידם לבחון את בקשות הפטנט של הממציאים השונים ולדחות את אותם פטנטים שאינם חדשים, כלומר את אלה שקיים פרסום קודם שלהם בעולם. אותם בוחני פטנטים חדורי מוטיבציה ונחושים להימנע מאישור של פטנט שאינו עומד בדרישת החדשנות וההתקדמות ההמצאתית. מכיוון שרישום פטנט כרוך בהשקעה רבה חשוב לבצע חיפוש פטנטים שתפקידו למנוע הגשה של פטנט שצפוי להידחות, כלומר לנסות ולחזות את חוות דעתו של הבוחן ברשות הפטנטים.

חברתנו נולדה בראש ובראשונה מתוך צורך לספק לממציאים פתרון פשוט מהיר ומקצועי שיבטיח לממציא שמחפש הפטנטים יהיה חדור מוטיבציה למצוא את אותם פרסומים קודמים לפחות באותה מידה כמו בוחני רשויות הפטנטים.

ממציא יכול רק להרוויח מדוח החיפוש שלנו. במקרה שלא ימצא פרסום קודם של ההמצאה, דוח החיפוש יימסר בחינם ובמקרה שיימצא פרסום קודם, תיחסך לממציא ההשקעה הרבה שברישום הפטנט.

קישורים מהירים:
הזמן חיפוש | מהו פטנט | ממציאים ממליצים | לקוחות